Vad är Technical SEO?

Technical SEO är en av de två huvudkategorierna av SEO, den andra är On-page SEO. Technical SEO handlar om att optimera webbplatsens tekniska struktur och prestanda för att göra den lättare att crawla och indexera av sökmotorer, samt att förbättra användarupplevelsen. En väl optimerad webbplats kan ranka högre i sökmotorer och dra till sig mer organisk trafik.

Det finns många olika aspekter av technical SEO att beakta, inklusive webbplatsens struktur och hierarki, webbplatshastighet, mobilvänlighet, HTML-titeltaggar och metainformation, samt sitemaps och robotar.txt.

Webbplatsens struktur och hierarki är viktigt för sökmotorer att förstå, eftersom det hjälper dem att indexera sidorna på rätt sätt och ge rättvisande resultat i sökningar. En logisk struktur av menyer och undermenyer, tillsammans med tekniker som breadcrumb navigation, kan hjälpa sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och ge användarna en bra navigering.

Webbplatshastighet är också viktigt för både användarupplevelsen och SEO. Sökmotorer har visat att de favoriserar snabba webbplatser och kan ge dem en högre ranking. Det finns många saker man kan göra för att förbättra hastigheten, inklusive att optimera bilder, använda cache och minifiera CSS, JavaScript och HTML.

Mobilvänlighet är också viktigt, eftersom allt fler människor använder sina mobila enheter för att söka på nätet. Sökmotorer favoriserar webbplatser som är lättanvända på mobiltelefoner och kan ge dem en högre ranking. Det finns olika sätt att säkerställa att en webbplats är mobilvänlig, inklusive att använda responsive design och att optimera laddningstider för mobila enheter.

HTML-titeltaggar och metainformation är viktigt för både användare och sökmotorer. Titeltaggar visar vad en sida handlar om och metainformation ger ytterligare information om sidan. Det är viktigt att ha unika och beskrivande titeltaggar och metainformation på varje sida för att hjälpa sökmotorerna att förstå vad sidan handlar om och ge användare en bra förståelse av vad de kan förvänta sig att hitta på sidan.

Sitemaps är en lista över alla sidor på en webbplats, som kan hjälpa sökmotorer att få en överblick över webbplatsen och dess innehåll. Genom att använda sitemaps kan man också ge sökmotorerna extra information om sidorna, såsom sidans ändringsfrekvens och betydelse för webbplatsen.

Robotar.txt är en fil som finns på en webbplats och som ger information till sökmotorer om vilka sidor som ska crawlas och indexeras. Genom att använda robotar.txt kan man exempelvis hindra sökmotorer från att crawla sidor som inte är relevanta eller som man inte vill att ska visas i sökresultat.

I sammanfattning handlar technical SEO om att optimera webbplatsens tekniska struktur och prestanda för att göra den lättare att crawla och indexera av sökmotorer, samt att förbättra användarupplevelsen. Genom att beakta olika aspekter som webbplatsstruktur, hastighet, mobilvänlighet, titeltaggar och metainformation, samt att använda verktyg som sitemaps och robotar.txt, kan man förbättra sin webbplats SEO och öka organisk trafik.

Skrivet av
Alexander Kommel

Kontakt

Vill du boosta din online närvaro?
Kontakta oss så hjälper vi dig!
Email:
Hello@jj-media.se
Sociala Medier:
Kontaktformulär
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram